Książki


Skrzaty, koty i wielcy Ślązacy

Pierwszą książką dla dzieci, którą napisał Waldemar Cichoń, były „Odsiarczanie skrzata Megawata”. Bardzo dawno temu poprosiła go o to jedna z firm wytwarzających energię elektryczną działających na południu Polski. Książka, w której mieszkający w elektrowni skrzat tłumaczył jak oczyszcza się spaliny powstające w tracie produkcji prądu, ukazała się w bardzo małym nakładzie i prawdopodobnie trafiła jedynie do Czytelników mieszkających w jednym mieście – w tym, w którym działała rzeczona elektrownia. Literacki debiut był zatem bardzo skromny, ale i tak stanowił powód wielkiej radości. Tata Marcela i Maćka był wtedy dumny jak paw! Najbardziej znanymi i popularnymi książkami Waldemara Cichonia są jednak te z serii o kocie Cukierku. Dotąd ukazało się pięć części opisujących najbardziej niesfornego kota na świecie: „Cukierku, ty łobuzie!” (2011 r.), „Nie martw się, Cukierku!” (2012 r.),, „Popraw się, Cukierku!” (2013 r.), „Jak się masz, Cukierku” (2014 r.) oraz „Gdzie jesteś, Cukierku?” (2015 r.). Wszystkie wydało Wydawnictwo Dreams z Rzeszowa. Wszystkie ilustrował Dariusz Wanat, jeden z najlepszych w Polsce ilustratorów książek dla dzieci i prywatnie przyjaciel Waldemara Cichonia. Najnowszą książką Waldemara Cichonia jest „Zdarziło sie na Ślonsku. Łopowieści niysamowite niy ino dlo bajtli”. Napisana po polsku i śląsku jest poświęcona wielkim postaciom – „wartym pieśni”, jak powiedziałby Zbigniew Herbert – oraz niesamowitym, ale prawdziwym wydarzeniom z historii Górnego Śląska. „Zdarziło sie na Ślonsku” ukazało się nakładem Wydawnictwa Żwakowskiego w 2015 r. (premiera – styczeń 2016 r.)”